จากสถานการณ์ Covid-19 ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในชีวิตของเราไม่มากก็น้อย และหลังจากที่ Covid-19 สามารถรักษาหรือป้องกันได้แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่โควิคระบาดนั้นก็คงต้องนำมาปฏิบัติกันต่อไปจนเป็นเรื่องปกติ เราถือว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal

New Normal หรือรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ประกอบด้วยวิธีคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Covid-19 ระบาด โรคดังกล่าวส่งผลให้หลายคนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้

ปรับตัวแบบ New Normal ดังนี้

1. ปัจจุบัน การสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ อดีต การเลือกซื้อตามร้านค้าต่าง ๆ
2. ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกันบนโลกโซเชียล อดีต การนัดพบปะพูดคุยนอกสถานที่
3. ปัจจุบัน การเข้าใช้บริการต่าง ๆต้องมีการสแกนหรือกรอกข้อมูลเพื่อระบุตัวตน อดีต ไม่ต้องใช้โทรศัพท์สแกนหรือกรอกข้อมูลก่อนเข้าใช้บริการ
4. ปัจจุบัน การสวมใส่หน้ากากอนามัย อดีต ไม่จำเป็นต้องใส่
5. ปัจจุบัน การทำงานที่บ้าน(Work Form Home) อดีต การทำงานออฟฟิศ

หลายคนอาจจะต้องอยู่บ้านมากขึ้น หากมีอาการไข้ หรืออาการปวด ไม่ว่าปวดไมเกรน ปวดหัว ปวดท้องประจำเดือน ยาที่จะมาช่วยบรรเทาอาการไข้ และอาการปวดได้ก็คือ ‘ยาพาราเซตามอล’ ที่ทุกคนควรมีติดบ้านเอาไว้เพราะการกินยาพาราตอนที่มีอาการจะช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงสามารถปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีแล้ว และเราเชื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเสมอ จากเหตุการณ์นี้คงทำให้คุณใส่ใจและรักตัวเองรวมถึงคนรอบข้างมากขึ้น

หากมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ไม่ว่าจะมีอาการปวดหัวไมเกรน หรือปวดหัวธรรมดาให้มองหายาแก้ปวดหัวอย่างยาพาราบาคามอล เราเชื่อเสมอว่าเมื่อผ่านเรื่องร้าย ๆ นี้ไปได้ เราจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งแน่นอน

เรียบเรียงโดย ภก.ภรร์ชัยญ์ ลิมปิฐาภรณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก

ซุปเปอร์โพลส์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ